AKTUALNOŚCI, Komunikaty

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorzany.

2020-06-09 11:45

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorzany.

Tekst obwieszczenia: link.