AKTUALNOŚCI, Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych.

INFORMACJA

            Wójt Gminy Jeziorzany informuje, że od 1 stycznia 2022 r. zmienia się stawka za odbiór odpadów komunalnych.

1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jeziorzany Nr XXXII/161/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty w wysokości 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – odpady zbierane w sposób selektywny Jeżeli odpady nie będą zbierane w sposób selektywny ustala się podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 32,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jeziorzany Nr XXXII/162/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych, odpady zbierane w sposób selektywny opłata za pojemnik wynosi miesięcznie:

         1) o pojemności 120 l – w wysokości 24,00 zł

         2) o pojemności 240 l – w wysokości 45,00 zł

         3) o pojemności 1100 l – w wysokości 220,00 zł

         4) o pojemności 5000 l – w wysokości 600,00 zł

         5) o pojemności 7000 l – w wysokości 900,00 zł

         Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik o określonej pojemności w następujących wysokościach:

         1) o pojemności 120 l – w wysokości 48,00 zł

         2) o pojemności 240 l – w wysokości 90,00 zł

         3) o pojemności 1100 l – w wysokości 440,00 zł

         4) o pojemności 5000 l – w wysokości 1200,00 zł

         5) o pojemności 7000 l – w wysokości 1800,00 zł