AKTUALNOŚCI, Urząd Gminy

Ogłoszenia o pracy Urzędu Gminy Jeziorzany, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeziorzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorzanach.