AKTUALNOŚCI, Urząd Gminy

Ogłoszenia o godzinach pracy Urzędu Gminy Jeziorzany, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeziorzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorzanach.