AKTUALNOŚCI, Rolnictwo

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia


Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, ul. Kocka 1, 21-300 Radzyń Podlaski
tel.: +48 83 352 08 40, fax: +48 83 352 13 00, e-mail: [email protected] www.lasy.gov.pl
Radzyń Podlaski, dnia 01.02.2022 r.
Zn. spr.: ZG.2280.7.2022


Ogłoszenie
o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia
Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów
przeznaczonych do zalesienia które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu
administracyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Szczegóły w plikach do pobrania poniżej: