AKTUALNOŚCI, Rada Gminy

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Jeziorzany w dniu 29 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE O SESJI RADY GMINY JEZIORZANY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Spotkań w Jeziorzanach, odbędzie się  XXIX Sesja Rady Gminy Jeziorzany.