AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi pn. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie w okresie od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r.