AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie. OZE w gminie Jeziorzany

Ogłoszenie dla osób, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych jako Beneficjenci Ostateczni w projekcie pn. „OZE w gminie Jeziorzany”.   Szanowni Państwo, Dnia 24 czerwca odbyły się zebrania, na których omówiono najważniejsze kwestie dotyczące ww. projektu (m.in. koszty, terminy, warunki techniczne i inne). Dla wszystkich, którzy nie mogli przybyć poniżej znajduje się tabela, w której umieszczono koszty, które przypadają na osobę, w zależności od instalacji jaka została wybrana.   Od 1 lipca będą Państwo (osoby znajdujące się na liście) mogli podpisywać umowy. Prosimy cierpliwie oczekiwać na swoją kolej, każdy zostanie powiadomiony telefonicznie i indywidualnie zaproszony do urzędu aby podpisać umowę. Po podpisaniu należy wpłacić wskazaną kwotę na podane konto, w zależności od wybranego typu instalacji. Płatności dokonujemy w dwóch ratach – termin zapłaty I raty do 31 sierpnia 2020 r., termin zapłaty II raty do 30 listopada br. Pierwsza rata w wysokości 50 % kwoty, druga w zależności od postępowania przetargowego – może być niższa. Umowy powinny zostać podpisane do końca lipca br. Im szybciej zbierzemy wpłaty tym szybciej ogłosimy postępowanie przetargowe. Proszę zatem o dyscyplinę w realizowaniu wpłat.
Instalacja 2 panele – kolektory słoneczne – 4 634,15 zł
Instalacja 3 panele – kolektory słoneczne – 5 137,86 zł
pompa ciepła aerotermalna – 4 785,26 zł
kocioł 20 kW – 6 548,26 zł
kocioł 25 kW – 7 051,97 zł
fotowoltaika 2,17 kW – 4 372,22 zł
fotowoltaika 3,1 kW – 6 246,03 zł
fotowoltaika 4,03 kW – 8 119,84 zł
fotowoltaika 4,96 kW – 9 993, 65 zł
fotowoltaika 5,89 kW – 11 867,45 zł
  Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową, więc każdy kto nie zdążył proszę o pobranie ankiet (link poniżej) i złożenie ich w sekretariacie w Urzędzie Gminy Jeziorzany osobiście, pocztą bądź mailem. Link do ankiet
  Na koniec, czy warto? Szanowni Państwo, Gmina Jeziorzany jako jedna z nielicznych otrzymała dofinansowanie w takiej wysokości, dzięki czemu wkłady własne mieszkańców są na tej wysokości. Inne gminy realizujące również projekty tego typu otrzymały niższe procentowo dofinansowanie co przełożyło się bezpośrednio na wyższe kwoty do zapłaty.   Nie ma pewności kiedy tego typu projekt będzie realizowany po raz kolejny, nie ma gwarancji, że dofinansowanie będzie na wyższym poziomie, nie można wykluczyć innych czynników, które uniemożliwią realizację potencjalnych, przyszłych tego typu projektów (np. kwestie techniczne – brak możliwości wpięcia do istniejącej sieci energetycznej).    

Mariusz Grobel

/-/

Wójt Gminy Jeziorzany