AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103129L w m. Stoczek Kocki w gminie Jeziorzany”

2020-05-27 15:07

Ogłoszenie przetargu pn. :Przebudowa drogi gminnej nr 103129L w m. Stoczek Kocki w gminie Jeziorzany”
Pełna dokumentacja przetargowa znajduje się na BIP Gminy Jeziorzany