AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie skierowane do rolników z terenu Gminy Jeziorzany

2020-07-08 09:51

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Jeziorzany informuje, że
właściciele gospodarstw rolnych, którzy
ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku
powodzi, zalania upraw mogą składać
stosowne oświadczenia w Urzędzie Gminy do
17 lipca 2020 r.

Druki oświadczeń można pobrać w Urzędzie
Gminy w pokoju nr 6 (rolnictwo).
Zgodność z wnioskiem obszarowym za 2020 r. !
Jeziorzany, dnia 07.07.2020 r.