AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie – studium.

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorzany.
Link: Projekt studium wraz z załącznikami.