Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w brzmieniu podanym poniżej w załączniku – po kliknięciu w link.

Linki