AKTUALNOŚCI, Inwestycje, RPO WL 2014-2020

OZE w gminie Jeziorzany – Informacje dla mieszkańców. Instalacje fotowoltaiczne.

W ramach realizacji projektu pn. „OZE w gminie Jeziorzany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, na terenie gminy Jeziorzany, w indywidualnych gospodarstwach domowych zainstalowano 75 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2,28 kW do 6,08 kW.

Poniżej znajdziecie Państwo, krótki opis sprzętu zainstalowanego w ramach ww. projektu, instrukcje obsługi, a także film instruktażowy demonstrujący jak podłączyć instalację do internetu.

Skrócona informacja dla użytkowników – instrukcja wraz z omówieniem:

Instrukcja obsługi instalacji fotowoltaicznej Falownik – SolaX Power X1 Mini X1 0.7 kW – X1 2.0 kW:


Instrukcja obsługi instalacji fotowoltaicznej Falownik – SolaX Power X1 Air X1 2.5 kW – 3.3 kW:


Instrukcja obsługi instalacji fotowoltaicznej Falownik – SolaX Power X1 Boost X1 3.0 kW – 5.98 kW:


Instrukcja obsługi instalacji fotowoltaicznej Falownik – SolaX Power X3 Mic X3 4.0 kW – 10.0 kW:


Instalacje fotowoltaiczne dostarczone w ramach niniejszego projektu mają możliwość przyłączenia do sieci Internet. Poniższy film krok po kroku opisuje procedurę podłączenia instalacji do internetu celem otrzymywania bieżących informacji o jej pracy.

Jak podłączyć instalację fotowoltaiczną (inwerter Solax) do Internetu pokazuje poniższy film.

Projekt „OZE w gminie Jeziorzany” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.