AKTUALNOŚCI, RPO WL 2014-2020

OZE w gminie Jeziorzany – trwa realizacja projektu.

Szanowni Państwo,

Poniżej kilka zdjęć obrazujących instalacje i sprzęt instalowany w ramach realizacji projektu „OZE w gminie Jeziorzany”.

Niniejsze zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „OZE  w gminie Jeziorzany”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  4. ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, w formie współfinansowania UE.

Na dzień dzisiejszy liczba wykonanych instalacji solarnych to ponad 30. Tak więc około 50%.

W sumie projekt obejmuje instalację:

1 szt. pompy ciepła aerotermalnej (zainstalowano)

4 szt. piece na biomasę o mocy 20 i 25 kW (zainstalowano)

65 szt. instalacji kolektorów słonecznych (instalacja trwa)

75 szt. instalacji fotowoltaicznych (instalacja z przyczyn niezależnych od Gminy Jeziorzany rozpocznie się dopiero w momencie otrzymania przez Wykonawcę części niezbędnych do montażu – nastąpić ma to w najbliższych dniach. Wykonawca otrzymał listę Beneficjentów – osób, które zgłosiły się do Projektu i będzie kontaktował się z Państwem wg ustalonego przez siebie harmonogramu realizacji zadania).

Ograniczone moce produkcyjne fabryk, kłopoty z dostawami drogą morską, zmieniające się ceny, zmiany w prawie powodują braki na rynku części, co przekłada się na zerwaniu łańcucha dostaw.