AKTUALNOŚCI, RPO WL 2014-2020

„OZE w gminie Jeziorzany” – umowy podpisane.

Szanowni Mieszkańcy,

Umowy z Wykonawcą na realizację projektu „OZE w gminie Jeziorzany” podpisane. To kolejny projekt, który realizuję, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Cieszę się, że moje obietnice wyborcze stają się faktem, a przede wszystkim służą Mieszkańcom naszej gminy.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną indywidualnie powiadomieni o dalszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje o projekcie uzyskacie Państwo tylko poprzez kontakt z zespołem projektowym lub poprzez nasze oficjalne witryny (strona www i profil na facebook’ u).

Flexipower Group – firma, która dostarczy i zamontuje sprzęt w ramach projektu „OZE w gminie Jeziorzany”

Gmina Jeziorzany nie wysyła, nie dostarcza anonimowych ulotek, nie zamieszcza ogłoszeń nie podpisanych. Wszystkie informacje co do projektu można zweryfikować bezpośrednio u nas.

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i pieców na biomasę to redukcja emisji gazów cieplarnianych do powietrza i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, obniżenie kosztów ogrzewania oraz rozwój świadomości ekologicznej.

Projekt „OZE w gminie Jeziorzany” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.