AKTUALNOŚCI, Gospodarka odpadami

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028.

Dziewiątego sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do opiniowania projekty „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028” (WPGO 2028) wraz z Planem inwestycyjnym oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2023-2032” (PUWZA 2023-2032). Projekty stanowią aktualizację dokumentów przyjętych w 2016 r.

Uwagi i wnioski do projektów mogą być wnoszone w terminie do 15 września 2022 r.

Szczegóły pod tym linkiem:

https://www.lubelskie.pl/polityka-ekologiczna/gospodarka-odpadami/