AKTUALNOŚCI, Inwestycje, Polski Ład

Polski Ład – Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie.

Zadanie – „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie”.

Wykaz robót w ramach inwestycji to m.in.: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian i stropodachu wraz z wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z modernizacją instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW, dostosowanie budynku do wymogów ppoż.

Inwestycja objęta dofinansowaniem z Programu Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca:

TOKbud Tomasz Karaś
21- 040 Świdnik, ul. Piłsudskiego 42,

Wykonanie zadania wg umowy – do dnia 15 maja 2023 r.

Wartość robót wg umowy – brutto 4.974.000,00 zł


O programie.

O programie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

Pierwszy nabór wniosków

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji:

  • priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)
  • priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)
  • priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)
  • priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

Szczegółowa lista obszarów priorytetowych znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.


Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji: