AKTUALNOŚCI, Inwestycje, Polski Ład

Polski Ład – PGR – Przebudowa drogi gminnej Nr 103129L od km 1+590,00 do km 2+570,00 w miejscowości Stoczek Kocki.

Odcinek drogi realizowany w ramach tego zadania w Stoczku Kockim to kolejny etap realizacji koncepcji poprawy stanu dróg gminnych poprzez ich przebudowę polegającą na ułożeniu powierzchni asfaltowej.

Dzisiejsze inwestycje (w Stoczku Kockim i Krępie) nie mogłyby mieć miejsca bez pomocy części Radnych Rady Gminy Jeziorzany, którzy poparli mój pomysł rozwiązania problemu dofinansowania tych inwestycji.

Mariusz Grobel, Wójt Gminy Jeziorzany

„Przebudowa dróg gminnych miejscowości Krępa i Stoczek Kocki –
Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 103129L od km 1+590,00 do km 2+570,00 w miejscowości Stoczek Kocki”

Wykonawca:

KRUSZ-MIX USŁUGI TRANSPORTOWO – HANDLOWE CHABA WOJCIECH z siedzibą 24-170 Kurów, Łąkoć 39.

Wartość robót wg umowy brutto – 883 381,08 PLN

Termin zakończenia realizacji zadania wg umowy – 10 sierpnia 2023 r.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych

Polski Ład – edycja III – PGR

Wkład własny Gminy Jeziorzany to jedynie 2% wartości inwestycji

O programie

Trzecia edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR)

W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).

Gminy popegeerowskie mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów.


Nabór wniosków rozpoczął się 28 grudnia 2021 r. i trwał do 11 marca 2022 r. do godz. 17.00.

W trzecim naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

natomiast pozostali wnioskodawcy (powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne) mogli złożyć także maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln

Wnioskodawcy tej edycji mogli również równolegle wnioskować o dofinansowanie w drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie dla wszystkich JST/związków JST.


Pierwsze zdjęcia – droga przed realizacją zadania.