AKTUALNOŚCI

Program Opieka 75+

W ramach Programu „Opieka 75+” Gmina Jeziorzany /Ośrodek Pomocy Społecznej/ pozyskała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe na świadczenie w 2024 roku usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wysokość dofinansowania wynosi: 36.400,00 zł.

Podstawowe informacje o programie

Celem programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na

  1. dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2024,
  2. dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w 2023 roku te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  3. dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorzanach.


Osoby zainteresowane usługami opiekuńczymi w ramach Programu „Opieka 75+” zapraszamy do kontaktu telefoniczego z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem tel.: 81/ 8578103.

Pliki do pobrania