AKTUALNOŚCI, Inwestycje, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 103118L w m. Przytoczno. Zakończenie realizacji zadania.

Zakończyła się realizacja przebudowy drogi gminnej nr 103118L w m. Przytoczno.

W wyniku realizacji projektu przebudowy drogi gminnej nr 1031189L w m. Przytoczno powstała droga o jednolitej nawierzchni asfaltowej, która przyczyni się do rozwoju efektywnej i spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa lubelskiego. Przebudowany odcinek to droga klasy D o szerokości 5 m, szerokości pasa ruchu 2,5m każdy (2 pasy) i długości 440 mb . W ramach przebudowy wykonano jednostronnie chodnik o szerokości 2m oraz jednostronnie pobocze o szerokości 0,75m, utwardzone, z kruszywa łamanego. Osiągnięto zamierzone efekty zrealizowanej inwestycji.

Zadanie zrealizowane przy pomocy środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych – nabór uzupełniający 2020 rok:

  • Kwota dofinansowania: 242 035,00 zł
  • Wartość całkowita inwestycji: 403 392,95 zł

Poniżej galeria zdjęć z kolejnych etapów przebudowy.