AKTUALNOŚCI, Inwestycje, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 103118L w m. Przytoczno – Fundusz Dróg Samorządowych.

Szanowni Mieszkańcy oraz Goście,

Trwa przebudowa drogi gminnej nr 103118L w m. Przytoczno (potocznie droga koło piekarni). Wszyscy mieszkańcy oraz goście wiedzą jak ta droga wygląda – jej stan techniczny oraz ogólnie mówiąc parametry powodują, że nie da się z niej korzystać w sposób bezpieczny i komfortowy.

W 2020 roku, w ramach naboru uzupełniającego złożyłem wniosek o dofinansowanie przebudowy tej drogi do Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Jeziorzany otrzymała dofinansowanie do tego zadania.

W ramach przebudowy powstanie droga o szerokości jezdni 5,0 m oraz chodnik o szerokości 2,0 m. Jestem przekonany, że po przebudowie korzystanie z niej będzie nie tylko komfortowe ale i bezpieczne. Jest duża szansa, że Wykonawca zakończy prace w miesiącu czerwcu br. O postępach w realizacji tego zadania będę Państwa informował na bieżąco.

Poniżej kilka zdjęć z realizacji tej inwestycji – zdjęcie z prawej strony, w drugim rzędzie – stan na dzisiaj.