AKTUALNOŚCI, Inwestycje, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 103125L od km 0+000,00 do km 0+386,00 w miejscowości Skarbiciesz.

Gmina Jeziorzany uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103125L od km 0+000,00 do km 0+386,00 w miejscowości Skarbiciesz”.

Dofinansowanie: 155 496,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 322 698,50 zł


W ramach zawartej dnia 10 listopada br. umowy – Wykonawca: Firma Usługi Transportowo-Handlowe KRUSZ-MIX Wojciech Chaba z siedzibą w Łąkoci 39, 24-170 Kurów, wykona zadanie przebudowy drogi w następującym zakresie:

➢ Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,0 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:

-warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4cm w km  0+000,00 do km 0+386,00;

-warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm w km0+000,00do km 0+386,00;

➢ Wykonanie obustronnej podbudowy na poszerzenia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o wytrzymałości Rm=5 MPa grubości 15 cm i szerokości 0,90m w km 0+000,00 do km 0+386,00;

➢ Wykonanie warstwy górnej podbudowy na poszerzeniu oraz na wzmocnieniu istniejącej podbudowy z destruktu asfaltowego kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm gr.15cm na szer. 5,2m w km 0+000,00 do km 0+386,00

➢ Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o szer. 0,75 m w km 0+000,00 do km 0+386,00;

➢ Wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. warstwy 20 cm;

➢ Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

➢ Wykonanie kanału technologicznego.


Dnia 12 listopada br. nastąpiło przekazanie placu budowy dla Wykonawcy. W związku z tym, zgodnie z wytycznymi, w dniu rozpoczęcia prac budowlanych tj. 12 listopada br. ustawione zostały tablice informujące o realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103125L od km 0+000,00 do km 0+386,00 w miejscowości Skarbiciesz” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Realizacja projektu trwa. Za niedogodności związane z pracami budowlanymi przepraszamy. O postępach na bieżąco będziemy informować.