AKTUALNOŚCI, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L ((Adamów – Krzówka) – Przytoczno – do dr. kraj. nr 48) – Etap I

Bardzo dobra wiadomość dla naszej lokalnej społeczności, ale również dla wszystkich podróżujących. Droga powiatowa w Przytocznie – droga do Krzówki, na odcinku przebiegającym przez miejscowość Przytoczno zostanie przebudowana!

Umowa podpisana.

Dziękuję ówczesnemu Zarządowi Powiatu Lubartowskiego na czele ze Starostą Powiatu Panią Ewa Zybała, że na mój wniosek odpowiedzieli pozytywnie. Złożyli do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór w sierpniu 2022 wniosek o przebudowę drogi w Przytocznie na wskazanym poniżej odcinku. Zadanie to znalazło się na liście do dofinansowania RFRD na rok 2023.

Dziękuję Radzie Powiatu w Lubartowie, że zadanie to zostało uwzględnione w budżecie Powiatu Lubartowskiego na ten rok.

Z informacji jakie posiadam, prace budowlane na tym odcinku mają rozpocząć się w wakacje tj. dokładnie w sierpniu. Zgodnie z harmonogramem przebudowa powinna zakończyć się w październiku 2023 roku.

O postępach będę informował na bieżąco.

Zdjęcie przedstawia aktualny stan tej drogi – widok od strony drogi wojewódzkiej 809 (tj. od Jeziorzan).

Poniżej słów kilka o przebudowie.

Mariusz Grobel

Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L ((Adamów – Krzówka) – Przytoczno – do dr. kraj. nr 48) – Etap I

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L ((Adamów – Krzówka) – Przytoczno – do dr. kraj. nr 48) – Etap I”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.03.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 478 532,92 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 739 266,46 zł

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Zakres robót:

– przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L na długości 689 m poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, nowej nawierzchni chodników, wykonanie zjazdów oraz oznakowania pionowego i poziomego.

– wykonanie wyniesionej wyspy spowalniającej ruch na wjeździe do miejscowości Przytoczno.