AKTUALNOŚCI

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Jeziorzany”

Gmina Jeziorzany ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w gminie Jeziorzany”.
Zadanie zostało podzielone na dwie części:
Część 1. Przebudowa drogi gminnej nr 103127 L w miejscowości Krępa, na działce gruntu nr 2234;
Część 2. Przebudowa drogi gminnej nr 103107 L na działkach gruntu 375/2, 375/1 oraz drogi gminnej nr 103106 L na działkach gruntu 200/2 w miejscowości Blizocin.
Szczegółowe informacje znajdują się pod tym adresem:

https://ugjeziorzany.e-biuletyn.pl/index.php?id=170&p1=szczegoly&p2=4565