Gospodarka odpadami

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Na terenie gminy Jeziorzany działa punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), który mieści się przy ul. Blizockiej w Jeziorzanach (byłe Kółko Rolnicze). Odpady do PSZOK dostarczyć można po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 81 85 78 001 wew 104.

Do PSZOK można oddać:

– zużyty i zbędny sprzęt elektryczny i elektroniczny baterie i  akumulatory, przeterminowane i zbędne leki, chemikalia i  opakowania po nich, środki ochrony roślin i  opakowania po nich, opakowania po nawozach i  ich pozostałości, świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne, opony, złom metali, oleje i smary, odpady gabarytowe, gruz oraz  materiały z  remontów i  rozbiórek, bez odpadów zawierających azbest.