AKTUALNOŚCI, Polski Ład

Rewitalizacja części miejscowości Jeziorzany.

Powiedzieć o tym projekcie, że jest wielki, niepowtarzalny, bezsprzecznie potrzebny i który sprawi, że nasze miejsce będzie nie tylko miejscem na mapie ale miejscem do odwiedzania i podziwiania, to nie powiedzieć nic… Przeczytajcie i zobaczcie Państwo co zamierzamy zrobić…

To największy projekt w historii Gminy Jeziorzany, właśnie teraz. To będzie naprawdę miejsce wyjątkowe, wyjątkowo piękne i funkcjonalne, nie tylko dla Mieszkańców ale i dla Gości.

Zadanie realizować będzie firma PHU SOLARPROFI Jacek Wojtaś

Poniżej galeria – zagospodarowanie placu oraz budynek po rewitalizacji.

Dnia 5 marca 2024 roku podpisano umowę o wykonanie prac – poniżej tekst z umowy:

Umowa jest realizowana w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Rewitalizacja części miejscowości Jeziorzany”. Projekt obejmuje rewitalizację części miejscowości Jeziorzany – budynku drewnianego zlokalizowanego w centrum Jeziorzan oraz zagospodarowanie terenu pełniącego funkcje parku – skweru zielonego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę budynku dawnej siedziby przedszkola samorządowego – docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej, wymianę dachu przy zachowaniu elementów charakterystycznych dla tego budynku (ganek – wejście od strony północnej jako element odtworzony w swojej pierwotnej formie), budowę ogrodu zimowego od strony rzeki Wieprz, przebudowę pomieszczeń i wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła jako ekologicznego i  energooszczędnego źródła ciepła, montaż energooszczędnego oświetlenia, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Budynek będzie pełnił funkcje społeczno – kulturalne, znajdzie się w nim muzeum gminy Jeziorzany. Miejsce to sanie się również miejscem spotkań dla mieszkańców zrzeszonych w stowarzyszeniach i kołach gospodyń wiejskich w celu realizacji swoich zadań statutowych – np. promocja gminy i regionu, przygotowanie potraw, wystaw, spektakli, wydarzeń muzycznych, realizowanie hobby itp. – zagospodarowanie parku – skweru zielonego – wykonaniu placu z zachowaniem istniejącej zieleni, wykonanie tablicy i gablot wystawienniczych, wykonanie elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci), wykonanie oświetlenia energooszczędnego. Park po rewitalizacji będzie pełnić funkcje: reprezentacyjne – możliwość realizacji imprez przez gminę i inne podmioty np. stowarzyszenia, uroczystości o charakterze oficjalnym, historycznym. Rewitalizacja centrum miejscowości uatrakcyjni to miejsce zwiększy zainteresowanie regionem.

Trochę zdjęć, szkiców – czyli jak to będzie wyglądać (oczywiście to tylko rysunki). Na zakończenie będzie na pewno dużo lepiej.