BEZPIECZEŃSTWO, Komunikaty

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r.w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego.

UZASADNIENIE
Na obszarze zapowietrzonym, określonym w § 1 rozporządzenie Nr 1 Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego oraz włodawskiego (Dz.
Urz. Woj. Lub. poz. 375), stwierdzono w dniu 15 stycznia 2024 r. drugie ognisko wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości
Nowy Uścimów, gmina Uścimów, powiat lubartowski w województwie lubelskim.
Z tego powodu stosowanie nakazów i zakazów w obszarach zapowietrzonym
i zagrożonym, określonych w ww. rozporządzeniu, należy przedłużyć zgodnie z art. 39 ust.
1 oraz art. 55 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia
2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429
w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym
w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE. L 174 z 03.06.2020, z późn. zm.).
Wydanie rozporządzenia ma na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się choroby
wśród ptaków oraz ograniczenie finansowych i gospodarczych strat w sektorze drobiarskim.
Tym samym wydanie rozporządzenia Wojewody Lubelskiego jest uzasadnione.