BEZPIECZEŃSTWO, Komunikaty

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2023 r.w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego