AKTUALNOŚCI, Inwestycje, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Park rekreacji PRZYTOCZNO.

„Park rekreacji PRZYTOCZNO”

„dZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMUJEMY SŁUŻĄ MIESZKAŃCOM, SPRAWIAJĄ ŻE MIEJSCE, W KTÓRYM ŻYJEMY STAJE SIĘ LEPSZE.
ZOBOWIĄZANIe, KTÓRE WYDAWAŁo SIĘ NIEMOŻLIWE, ZOSTAŁo ZREALIZOWANE.

MARIUSZ GROBEL
WÓJT GMINY JEZIORZANY

RFIL – co to jest?

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 

Wspieramy nie tylko duże inwestycje – strategiczne dla państwa polskiego, ale również te lokalne – strategiczne dla każdego z nas. To przebudowa drogi za rogiem, doposażenie szpitala, budowa żłobka czy remont biblioteki. Lokalne inwestycje są impulsem do rozwoju całego kraju. Skorzystaj z wyszukiwarki i zobacz, jak zmienia się Twoja najbliższa okolica dzięki rządowym dotacjom.

RFIL dla samorządów, małych i średnich firm i mieszkańców. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest wsparciem dla:

  • samorządów – Fundusz pozwoli im realizować kolejne plany, a gminy nie będą musiały się zadłużać lub zwalniać pracowników, żeby prowadzić zaplanowane inwestycje. Samorządy odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych – dlatego  wsparcie dla inwestycji lokalnych to również impuls rozwojowy dla całego kraju;
  • małych i średnich firm – to one będą realizować zadania inwestycyjne samorządów;
  • mieszkańców – bo ważne dla nich inwestycje będą nadal realizowane.

Tak było przed realizacją…

Zdjęcia – autor.

Dokładna data wykonania fotografii do ustalenia. W przybliżeniu zdjęcia wykonane przed rokiem 2010.


…W pobliżu planowanej inwestycji znajduje się szkoła podstawowa (180 m) oraz osiedle bloków mieszkalnych i domów (łącznie 126 gospodarstw), w odległości od ok. 40 m do 80  m. Łącznie, wraz z pozostałymi mieszkańcami Przytoczna to ok. 1000 osób, do których skierowana ma być oferta wypoczynku, rekreacji czy ćwiczeń na świeżym powietrzu (np. zajęcia szkolne). To miejsce gdzie można będzie spędzić czas miło, bezpiecznie, aktywnie, wspólnie. Miejsca o takiej funkcji nie ma w całej gminie. Brak barier architektonicznych oraz przystosowane do potrzeb urządzenia sprawią, że będzie to miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych (np. dla osób na wózkach inwalidzkich)…

FRAGMENT UZASADNIENIA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. „PARK REKREACJI PRZYTOCZNO” W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.

Według zamówienia publicznego zrealizowano następujący elementy:

Nazwa zadania wg zamówienia „Park rekreacyjny PRZYTOCZNO”.

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY: Gmina Jeziorzany, ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany.

WYKONAWCA: Firma SafePlace Konrad Kozieł.

Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania inwestycyjnego pn.
„Park rekreacyjny Przytoczno” (nazwa właściwa – tożsama – „Park rekreacji PRZYTOCZNO” – zgodnie z wnioskiem RFIL).

Przedmiot zamówienia dotyczył budowy parku rekreacji w Przytocznie, na działkach o numerach ewidencyjnych 3/61 i 3/62 w miejscowości Przytoczno.

Zamówienie zostało zrealizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności: roboty przygotowawcze, wycinkę drzew, wykonanie przyłącza wodociągowego i zewnętrzną instalację wodociągową do podlewania parku, wykonanie linii zasilającej od złącza kablowo-pomiarowego do tablicy TP, montaż tablicy TP, montaż linii kablowych dla instalacji oświetlenia i monitoringu terenu, zabezpieczenie kabli w ziemi do czasu wykonania etapu II inwestycji, budowę placu zabaw dla małych dzieci, obejmującą swoim zakresem w szczególności: budowę górki zjazdowej tunelem skarpowym i ślizgiem tubowym, budowę piaskownicy obramowanej drewnianą palisadą, dostawę i montaż urządzeń zabawowych:
 zestaw zabawowy integracyjny, przystosowany dla niepełnosprawnych – 1 kpl.,
 huśtawka ważka – 1 kpl.,
 bujak na sprężynie – 1 kpl.,
 huśtawka wahadłowa podwójna – 1 kpl.,
 domek – 1 kpl.,
 tablica z regulaminem – 1 kpl.
– budowę ogrodzenia drewnianego do wys. 1 m. z dwoma furtkami szer. 1,20 m,
– budowę placu rekreacyjno-sprawnościowego dla młodzieży obejmującą w szczególności dostawę i montaż: skałki wspinaczkowej, zjazdu linowego, urządzenia sprawnościowego, trampoliny ziemnej, tablicy z regulaminem, ławki solarnej,
– budowę placu aktywności dla seniorów, obejmującego w szczególności dostawę i montaż: zestawu podwójnego ławka z młynkiem, ścieżki z poręczami i ruchomymi stopniami, tablicy z ruchomym drążkiem z uchwytami, zestawu podwójnego ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczenia pamięci, zestawu ławka z ruchomą platformą zawierającą labirynt, tablicy z regulaminem,
– dostawa i montaż pozostałych urządzeń małej architektury tj. dostawa i montaż: ławki parkowe – 7 szt., kosze na odpady – 7 szt., stojak na rowery 2 kpl.,
– budowę stanowisk postojowych z kostki betonowej dla samochodów osobowych – 9 stanowisk, w tym 1 dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie oznakowania znakami drogowymi poziomymi i pionowymi projektowanego stanowiska postojowego dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, budowę chodników z kostki betonowej, wykonanie alejek z deski kompozytowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej placów zabaw, placu dla młodzieży i placu dla seniorów (nawierzchnia żwirowa i nawierzchnia piaszczysta).


Słów kilka ode mnie…

Od pomysłu do realizacji, czyli dlaczego to wielka rzecz dla naszej społeczności…

W mojej ocenie, jak i wielu mieszkańców Przytoczna, innych miejscowości oraz naszych gości takiego miejsca brakowało. Miejsca, gdzie można odpocząć, gdzie dzieci mogą bezpiecznie bawić się, gdzie seniorzy mogą spędzić aktywnie czas jeśli tylko chcą, gdzie w zasadzie każdy kto chce może znaleźć coś dla siebie. Naturalnym wydawało się to właśnie miejsce w Przytocznie, bliskość osiedla, bliskość szkoły, tuż liczba osób, które mogłyby z tego typu oferty korzystać.

Tutaj pojawił się pierwszy problem – największy. Brak działki, na której można byłoby taką inwestycję zrealizować. Gmina Jeziorzany bowiem nie posiadała wówczas żadnego terenu w Przytocznie, na którym moglibyśmy nasz plac budować. Pamiętacie Państwo zapewne, że w tym miejscu gdzie mamy dzisiaj nasz park rekreacji stał szpecący widok obiekt – hotel pracowniczy, a w zasadzie co z niego pozostało (stajnia została rozebrana wcześniej – tak należy nazwać – bo nie wyburzona, na zdjęciach możecie ją jeszcze obejrzeć). Zapewne wielu młodszych i starszych mieszkańców Przytoczna ma wiele wspomnień z tym miejscem, z tym hotelem. To zapewne opowieść na inny wpis.

Wtedy właśnie przedstawiłem ówczesnemu właścicielowi tych działek – Państwu Grażynie i Ryszardowi Kraciukom, że Gmina chciałaby zrealizować projekt placu zabaw, miejsca spotkań dla każdej grupy wiekowej właśnie w tym miejscu. Wtedy i dzisiaj uważam i jestem pewien nawet, że to najlepsze miejsce na tego typu projekt. Państwo Kraciukowie zgodzili się sprzedać te działki Gminie Jeziorzany. To otworzyło drogę do kolejnego etapu – projektu zagospodarowania terenu a potem do realizacji.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Państwu Grażynie i Ryszardowi Kraciukom za pomoc w realizacji tej inwestycji. Bez ich pomocy ten plac nie powstałby.

A dalej…było to tak, w dużym skrócie oczywiście.

Zapewne wielu z Państwa pamięta rozbiórkę hotelu. Dla tych, którzy nie widzieli, linki poniżej:

Projekt „Parku rekreacji PRZYTOCZNO” powstawał w tzw. „międzyczasie”. Założenie było takie, że nie zagospodarujemy działek w całości – to ok. 70 arów – ale w dużej części, zostawiając wystarczająco dużo miejsca na inne, kolejne projekty, pomysły – inwestycje w tym miejscu (o tym w kolejnych postach). Ograniczeniem oczywiście było też posiadanie określonej sumy PLN na realizację tej inwestycji. Ogłoszenie postępowania przetargowego i cała inwestycja prowadzona była w trudnym okresie. Wojna na Ukrainie mocno zmieniała ceny materiałów i robocizny, co za tym idzie prowadzenie inwestycji w tym czasie było wyjątkowo trudne.

Na zdjęciach poniżej widać również brak zieleni. Wykonawca zakończył pracę zimą, poza tym zakres prac nie obejmował przygotowania terenów zielonych. Zieleń zatem zostanie uzupełniona jak tylko pozwolą warunki pogodowe. Przygotowanie terenu właściwie już zaczęło się.

Przed nami jeszcze trochę prac aby to miejsce wyglądało tak jak chcielibyśmy.

Na koniec pozostaje mi zapewnić Państwa, że to miejsce będzie miejscem, do którego będzie chciało się wracać, każdemu, bez względu na wiek, że to miejsce gdzie będzie można spędzać czas miło, bezpiecznie i pożytecznie.

To co kiedyś wydawało się niemożliwe, stało się i jest. Dbajmy o to miejsce, a będzie nam służyć długo. Przed nami, przede mną kolejne wyzwania, bo takich lub podobnych miejsc potrzeba w naszej gminie więcej…

Na ostatniej sesji Rady Gminy Jeziorzany, w lutym br. jeden z radnych zaproponował aby ten plac nazwać imieniem jakiejś osoby z naszej gminnej historii. Pomysł na pewno wart uwagi i myślę, że jeszcze w tym roku przedstawimy konkretne propozycje.

Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do tego aby mój pomysł, moje zobowiązanie wobec naszych mieszkańców zostało wypełnione:

  1. Państwu Grażynie i Ryszardowi Kraciukom.
  2. Wydziałowi Architektury i Wydziałowi Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
  3. Pracowni Architektonicznej Kamili Buczyńskiej.
  4. Firmie SAFEPLACE Konrad Kozieł – Wykonawcy zadania.
  5. Radnym Rady Gminy Jeziorzany, którzy zechcieli poprzeć mój pomysł realizacji tej inwestycji w tym miejscu.
  6. Wszystkim innym, którzy poświęcili choćby jakąś niewielką część swojego czasu na pracę przy tym projekcie.

Mariusz Grobel /-/ Wójt Gminy Jeziorzany


„Park rekreacji PRZYTOCZNO”

„dZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMUJEMY SŁUŻĄ MIESZKAŃCOM, SPRAWIAJĄ ŻE MIEJSCE, W KTÓRYM ŻYJEMY
STAJE SIĘ LEPSZE.
ZOBOWIĄZANIe, KTÓRE WYDAWAŁo SIĘ NIEMOŻLIWE ZOSTAŁo ZREALIZOWANE.

MARIUSZ GROBEL
WÓJT GMINY JEZIORZANY

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Park rekreacji PRZYTOCZNO.