Komunikaty

STOP boreliozie.

Biuro Projektu :
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna, pokój 6
Kontakt:
• Telefon: 81 752 63 19, 81 752 18 04
• Email: [email protected]

Szczegółowe informacje
i dokumenty do pobrania:
• www.salmed.eu
• www.spzoz.powiatleczynski.pl
• www.lpnt.pl

Projekt „Stop boreliozie!” realizowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salmed s.c., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3. Programy polityki zdrowotnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wkład UE: 1 962 817,26 zł. Projekt realizowany w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r.


Projekt „Stop boreliozie!” jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. Dotarcie do biura projektu ułatwia system podjazdów, szerokich przejść oraz wind. Każdemu, kto zgłosi taką potrzebę, zapewniamy usługi ułatwiające dostęp do programu profilaktycznego, w postaci tłumaczenia na język migowy, asysty dla osoby niepełnosprawnej. Nasze materiały edukacyjne w wersji online można swobodnie konwertować do wersji dla osób słabowidzących.