AKTUALNOŚCI, Materiały do pobrania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorzany.

2020-12-17 20:10

Dnia 15 grudnia 2020 r. Rada Gminy Jeziorzany podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorzany – numer XXIV/118/2020.

Poniżej prezentujemy postać graficzną studium – załączniki do uchwały:
Zał 2a do uchwały XXIV-118-2020 RG Jeziorzany z dnia 15 grudnia 2020 – w formacie tif – pobierz
Zał 2b do uchwały XXIV-118-2020 RG Jeziorzany z dnia 15 grudnia 2020 – w formacie tif – pobierz
Zał 3 do uchwały XXIV-118-2020 RG Jeziorzany z dnia 15 grudnia 2020 – w formacie tif – pobierz