AKTUALNOŚCI

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jeziorzany – informacja.

2020-05-28 12:00

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na terenie oraz wewnątrz budynku Urzędu Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, prosimy o zachowanie ostrożności. Jeśli istnieje możliwość to proszę o wcześniejsze podawanie terminu wizyty w urzędzie.


Za niedogodności i utrudnienia przepraszamy.


Wójt Gminy Jeziorzany
/-/
Mariusz Grobel


Projekt współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020