AKTUALNOŚCI, Komunikaty

Ważna informacja dla producentów rolnych.

2020-05-20 22:35

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przekazuje w załączeniu dokument pn.: „Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020r.”

(link:https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/) [oraz poniżej link].

Dokument zawiera rekomendacje w zakresie: procedur zapobiegawczych: zapewnienia transportu i warunków kwarantanny, procedur ograniczających rozpowszechnianie się wirusa oraz procedur w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika sezonowego.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie informuje, iż z ww. wytycznych wynika, iż w przypadku zatrudniania pracownika sezonowego (cudzoziemca) wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia bezobjawowego, zaś organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie udostępnia w załączeniu listę laboratoriów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które wykonują badania PCR w kierunku COVID-19.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie w  związku ze stale zmieniającą się sytuacją epidemiczną przypomina o obowiązku bieżącego śledzenia przepisów prawa oraz wytycznych na stornie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl. Informacje w zakresie wytycznych dla rolników i plantatorów w odniesieniu do COVID-19 można znaleźć także pod adresem: (link: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/).

Linki:
05-MZ-praca sezonowa na polu Wytyczne MRiRW i GIS
Lista_Laboratoriów_COVID-1305