AKTUALNOŚCI

Ważne informacje dla przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami

2019-12-16 08:55

Do 1 stycznia 2020 r. należy dokonać rejestracji w Bazie Danych Odpadowych. Obowiązkiem wpisu do Rejestru – BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach. M. In  opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp. Zobowiązani są do tego: producenci, importerzy i wewnątrz wspólnotowi nabywcy opakowań. 
W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru – BDO: sklepy spożywcze, sklepy wielkopowierzchniowe, firmy budowlane i remontowe, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, producenci baterii i akumulatorów, producenci pojazdów, producenci opakowań, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach, rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 75 ha ziemi, warsztaty samochodowe, warsztaty rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.
Właściciel warsztatu samochodowego, sklepu, restauracji, stolarz – oni i wielu innych przedsiębiorców, którzy nie dopełnili dotąd ciążącego na nich obowiązku rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach (BDO) – powinni zrobić to jak najszybciej.
W przeciwnym razie po 1 stycznia nie będą mogli w sposób legalny przekazać wytworzonych przez siebie odpadów innemu podmiotowi, np. transportującemu je lub zbierającemu.
A wszystko przez elektroniczną rewolucję, jaką od 1 stycznia przejdzie BDO. Uruchomione zostaną wtedy w ramach bazy dwa nowe istotne elektroniczne elementy, czyli moduł ewidencji i sprawozdawczości. W efekcie zarówno prowadzenie ewidencji odpadów, jak również sporządzanie wszystkich sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, online. To nie wszystko: od stycznia podmioty odbierające i gospodarujące odpadami komunalnymi będą zobowiązane posługiwać się
w ramach modułu ewidencji nowym dokumentem – kartą przekazania odpadów komunalnych. Oczywiście – on też będzie w formie elektronicznej. W praktyce – przedsiębiorcy uczestniczący w łańcuchu gospodarowania odpadami będą musieli taką kartę wygenerować jeszcze przed transportem. A żeby móc to zrobić, będą musieli być zarejestrowani w BDO. Bez indywidualnego konta w BDO podmiot nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów. A wtedy firma transportująca nie będzie mogła odebrać odpadów od podmiotu. Tymczasem wielu przedsiębiorców nie wie nawet,
że ma obowiązek rejestracji. Chodzi m.in. o te podmioty, które wytwarzają odpady niebędące zwykłymi odpadami komunalnymi. Ministerstwo Klimatu ostrzega też, że nie należy zwlekać do ostatniej chwili, bo na wpis zwykle trzeba poczekać. Zgodnie z przepisami marszałek województwa ma na to – o ile wniosek spełnia wymogi formalne – nawet 30 dni.
 Więcej informacji na temat Rejestru Przedsiębiorców