AKTUALNOŚCI

Wprowadzenie nowego systemu paszportowego – ograniczenia w obsłudze

Wprowadzenie nowego systemu paszportowego – ograniczenia w obsłudze

21.10.2022

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych, której wynikiem jest zmiana oraz wdrożenie we wszystkich organach paszportowych w kraju i za granicą nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych, od wtorku, 8 listopada 2022 r. od godz. 13.00 do czwartku, 10 listopada 2022 r. do godz. 17.30 punkty paszportowe na terenie województwa lubelskiego nie będą przyjmować wniosków o wydanie paszportu. W tych dniach nie będzie także możliwości odbioru dokumentów.
 
Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji w swoich planach wyjazdowych i zaplanowanie wizyty w urzędzie najpóźniej we wtorek, 8 listopada 2022 r. do godz. 13.00 lub też po 14 listopada 2022 r.
 
Jednocześnie informujemy, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pozostanie możliwość uzyskania paszportu tymczasowego (np. w przypadku kradzieży/zagubienia dokumentów, lub pilnego i niezaplanowanego wyjazdu).
 
W dn. od 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) do 10 listopada 2022 r. (czwartek) Terenowe Punkty Paszportowe w Puławach i Kraśniku będą nieczynne.
 
Po wdrożeniu nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych obywatele będą korzystać z uproszczonej procedury wnioskowania o paszport:

  • nie będzie konieczności wypełniania papierowych wniosków przez obywatela – wniosek będzie generowany w systemie przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu;
  • nastąpi uruchomienie dodatkowych usług dla obywatela, tj. weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie, jakie dane są przetwarzane w rejestrze. Obywatel ponadto będzie miał możliwość otrzymywania powiadomienia, np. o zbliżającym się terminie utraty ważności paszportu;
  • będzie istniało więcej dostępnych form, w jakich będzie możliwe zgłoszenie utraty paszportu – oprócz formy osobistej, utratę paszportu będzie można zgłosić samodzielnie, tj. przez e-puap lub e-usługę (dzięki której zgłoszenie będzie automatycznie generowało unieważnienie utraconego paszportu zapobiegając tym samym nieuprawnionemu użyciu).

 
***
 
We wszystkich punktach paszportowych w województwie lubelskim od 3 stycznia 2022 r. do 20 października 2022 r. pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przyjęli łącznie 82 432 wnioski o wydanie paszportu (w tym, w Lublinie – 33 466).

Źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl/