Komunikaty

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

OGŁOSZENIE
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ODBĘDZIE SIĘ W MAGAZYNIE PRZY UL. BLIZOCKIEJ OD 9⁰⁰ DO 15⁰⁰ W DNIACH:


19 MAJA: JEZIORZANY, BLIZOCIN – OD 9⁰⁰ DO 11³⁰

KRĘPA, STOCZEK OD – 12⁰⁰ DO 15⁰⁰

20 MAJA: PRZYTOCZNO – OD 9⁰⁰ DO 12⁰⁰

WOLA BLIZOCKA, SKARBICIESZ OD 12³⁰ DO 15⁰⁰

19 MAJA: WALENTYNÓW – OD 9³⁰ DO 12⁰⁰ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WALENTYNOWIE