AKTUALNOŚCI, Ochrona środowiska

Zakończenie realizacji projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” POIS.02.04.00-00-0193/16 przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie

W grudniu bieżącego roku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie kończy realizację projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” POIS.02.04.00-00-0193/16. Głównym celem projektu jest rozwój systemu zarządzania siecią obszarów Natura 2000 poprzez opracowanie dokumentacji planów zadań ochronnych dla 30 obszarów Natura 2000 w województwie lubelskim.
 
Projektem zostały objęte obszary: Chmiel PLH060001, Czarny Las PLH060002, Dobryń PLH060004, Dolina Środkowego Wieprza PLH060005, Olszanka PLH060012, Ostoja Poleska PLH060013, Sztolnie w Senderkach PLH060020, Dolny Wieprz PLH060051, Bachus PLH060056, Serniawy PLH060057, Horodysko PLH060060, Las Orłowski PLH060061, Nowosiółki PLH060064, Pawłów PLH060065, Guzówka PLH060071, Kumów Majoracki PLH060072, Putnowice PLH060074, Dzierzkowice PLH060079, Łabunie PLH060080, Szczecyn PLH060083, Adelina PLH060084, Bródek PLH060085, Doliny Łabuńki i Topornicy PLH060087, Siennica Różana PLH060090, Uroczyska Lasów Adamowskich PLH060094, Las Żaliński PLH060102, Lasy Dołhobyczowskie PLH060103, Lasy Mirczańskie PLH0600104, Jata PLH0600108, Staw Boćków PLB060016.

We wszystkich obszarach Natura 2000 przeprowadzono badania przyrodnicze, które były podstawą do przygotowania dokumentacji do opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Do procesu tworzenia PZO zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych społeczności, instytucji i firm, którzy wspólnie z pracownikami RDOŚ oraz Wykonawcami dokumentacji tworzyli Zespoły Lokalnej Współpracy. Zespoły te spotykały się kilkakrotnie w trakcie prac nad opracowaniem PZO.

W ramach projektu przeprowadzono 110 spotkań Zespołów Lokalnej Współpracy. Były to spotkania studyjne lub wizje terenowe w obszarach. W kilku przypadkach tematy spotkań wskazywali członkowie ZLW i dotyczyły one zagadnień problemowych związanych z konkretnymi obszarami Natura 2000. Okres pandemii wymusił na nas również organizacje spotkań on-line.

Ważnym elementem projektu były działania związane z podnoszeniem poziomu akceptacji społecznej dla istnienia obszarów Natura 2000. W ramach projektu wydano foldery promujące obszary Natura 2000 w łącznym nakładzie 16,5 tys. egzemplarzy. Foldery przekazano do zainteresowanych gmin oraz były one udostępniane na festynach promujących ochronę przyrody.