AKTUALNOŚCI, Inwestycje, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Dróg Samorządowych

Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103125L od km 0+000,00 do km 0+386,00 w miejscowości Skarbiciesz”.

Dnia 31 maja 2022 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103125L od km 0+000,00 do km 0+386,00 w miejscowości Skarbiciesz”. W ramach tej inwestycji m.in.:

➢ Wykonano nawierzchnię jezdni asfaltowej szerokości 5,0 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:

-warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4cm w km  0+000,00 do km 0+386,00;

-warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm w km0+000,00do km 0+386,00;

➢ Wykonano obustronną podbudowę na poszerzenia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o wytrzymałości Rm=5 MPa grubości 15 cm i szerokości 0,90m w km 0+000,00 do km 0+386,00;

➢ Wykonano warstwę górną podbudowy na poszerzeniu oraz na wzmocnieniu istniejącej podbudowy z destruktu asfaltowego kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm gr.15cm na szer. 5,2m w km 0+000,00 do km 0+386,00

➢ Wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o szer. 0,75 m w km 0+000,00 do km 0+386,00;

➢ Wykonano zjazdy indywidualne do posesji z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. warstwy 20 cm;

➢ Wykonano nowe oznakowania pionowe.

➢ Wykonano kanał technologiczny.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021: 155 496,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 322 698,50 zł

Inwestor: Gmina Jeziorzany

Wykonawca: Firma Usługi Transportowo-Handlowe KRUSZ-MIX Wojciech Chaba z siedzibą w Łąkoci 39, 24-170 Kurów.

Zdjęcia poniżej przedstawiają stan obecny drogi, po przebudowie, po zakończeniu niniejszej inwestycji.