AKTUALNOŚCI

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych

Szanowni Państwo, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z 6 zachodnich powiatów woj. lubelskiego (lubartowskiego, łukowskiego, m. Lublin, puławskiego, radzyńskiego i ryckiego) na szkolenie „Jak skutecznie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”.

Szkolenie jest realizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Operator 2) w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szkolenie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2021, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w dwóch kategoriach:

  • działania dot. sfery pożytku publicznego,
  • działania na rzecz rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

O dotacje w łącznej kwocie 322 200,00 zł mogą ubiegać się młode organizacje mające siedzibę na terenie powyższych 6 zachodnich powiatów woj. lubelskiego oraz przedstawiciele grup nieformalnych i samopomocowych. Maksymalna kwota dotacji pojedynczego projektu wynosi 6 000,00 zł. Nabór wniosków o mikrodotacje jest  prowadzony w okresie: od 5 lipca 2021 r. do 25 lipca 2021 r.

 Informacje o szkoleniach udziela Dorota Ozimek: tel. 81 533 12 17, 791 227 731, e-mail: [email protected]

 Więcej informacji o szkoleniach i konkursie na stronach:

www.lubelskielokalnie.lbl.pl

www.flop.lublin.pl

www.facebook.com/groups/392422381128935