Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Jeziorzany z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

https://ugjeziorzany.e-biuletyn.pl/upload/pliki/ZW_2021_21.pdf