AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług na zakup biletów miesięcznych na dojazdy uczniów środkami komunikacji publicznej do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdów w roku szkolnym 2020/2021

2020-08-24 13:07

Zapytanie ofertowe