AKTUALNOŚCI

Zarządzenie i ogłoszenie Wójta Gminy Jeziorzany z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r.

2020-06-15 00:00

Wójt Gminy Jeziorzany ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r. Zarządzenie nr 13/2020, ogłoszenie oraz załączniki do zarządzenia znajdują się na stronie BIP