AKTUALNOŚCI, Oświata

Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Jeziorzany z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie

Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Jeziorzany z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie.

Link:

https://ugjeziorzany.e-biuletyn.pl/index.php?id=512&p1=szczegoly&p2=242807