AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie – obwieszczenie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DP 1362 L na odcinku od granicy powiatu do DP nr 1359 L od km 8+660 do km 10+820”.
Więcej pod tym adres: proszę kliknąć.