AKTUALNOŚCI

Zebrania Sołeckie w Gminie Jeziorzany

Zapraszam wszystkich mieszkańców na zebrania sołeckie w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Jeziorzany

Katarzyna Pietrzak – Wójt Gminy Jeziorzany