AKTUALNOŚCI

Zmarł Pan Piotr Wałecki.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Piotra Wałeckiego.

W latach 1996 – 2006 pełnił funkcję Wójta Gminy Jeziorzany.

W swoim życiu pełnił również funkcje m.in. Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeziorzanach oraz był członkiem jednostki OSP Jeziorzany.

_____________________

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach dnia 23 listopada br. (wtorek) o godzinie 11.00, po którym nastąpi złożenie urny z prochami do grobu na cmentarzu w Puławach.

Za Pana pracę, poświęcenie w imieniu Mieszkańców, dziękuję…

Niech Dobry Bóg przyjmie Cię do Swojego Królestwa…

_____________________

Wójt Gminy Jeziorzany Mariusz Grobel

Rada Gminy Jeziorzany

Pracownicy i emerytowani pracownicy Urzędu Gminy Jeziorzany

Druhowie OSP