AKTUALNOŚCI

Zwrot podatku akcyzowego 2021 – termin składania wniosków mija 28 lutego br.

Zwrot podatku akcyzowego 2021 r.
Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej może złożyć wniosek do Wójta Gminy Jeziorzany wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jeziorzany pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 81 8578 001 wew.106.
Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jeziorzany, za pośrednictwem poczty oraz elektronicznie – mailem lub epuapem.
Prosimy o czytelne i dokładne wypełnianie wniosków.
Pozwoli to na sprawną realizację zadania.
Dziękujemy.

Materiały do pobrania:
1. Wzór wniosku.
2. Procedura 2021.

2021-01-28 17:45