AKTUALNOŚCI

Życzenia – Wesołego Alleluja!

Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła:

«I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem».

Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł:

«Nie wiem, co mówisz».

A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli:

«Ten był z Jezusem Nazarejczykiem».

I znowu zaprzeczył pod przysięgą:

«Nie znam tego Człowieka».

Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra:

«Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza».

Wtedy począł się zaklinać i przysięgać:

«Nie znam tego Człowieka».

I w tej chwili kogut zapiał.

Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział:

«Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz».

Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.